Działalność gospodarcza „na próbę” ?

Działalność gospodarcza „na próbę” ?

Jeszcze w zeszłym roku przez Ruch Palikota został przedstawiony pomysł projektu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu możliwości tak zwanego próbnego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pomysł miałby polegać na tym, że każdy zainteresowany wprowadzeniem nowego pomysłu na firmę w życie, mógłby to zrobić przez 90 dni bez jakichkolwiek zobowiązań wobec państwa. Brak zobowiązań polegałby na nie płaceniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz rentowe. Do zapłacenia pozostałby jednak podatek VAT. Wprowadzenie zmiany miałoby również polegać na maksymalnym uproszczeniu procedur biurokratycznych. Jak oceniali eksperci, sam projekt nie miałby polegać na po prostu prowadzeniu działalności na próbę, ponieważ de facto każde rozpoczynanie działalności jest swego rodzaju podejmowaniem próby, ale na jeszcze większym ułatwieniu młodym ludziom i innym osobom zainteresowanym w rozpoczęciu startu w tej trudnej dziedzinie. Jednak wobec pomysłu powstały również sceptyczne opinie, których obawy skupiały się wobec ubytku budżetu skarbu państwa w postaci braku finansowania tego typu działalności na próbę oraz zapewnienia całkowitej opieki zdrowotnej dla takich osób, tak jak w przypadku tych rozpoczynających działalność w zwykłym trybie.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments