FMEA

FMEA

Jednym z narzędzi stosowanych w zarządzaniu jakością jest FMEA, czyli analiza rodzajów i skutków błędów. Jej głównym celem jest uniknięcie możliwych do wystąpienia błędów w momencie projektowania i etapie wyrobu poprzez identyfikacje potencjalnych wad. Do najpopularniejszych odmian tej analizy zaliczamy wersję Design, która jest analizą ryzyka przy projektowaniu wyrobu oraz Process, która wskazuje na analizę ryzyka w procesach. Jej początki sięgają lat 60. ubiegłego wieku, gdy zaczęto ją stosować w astronautyce. W ciągu kilku dekad korzyści wynikające z jej zastosowania zostały zauważone przez inne branże, takie jak elektronika, przemysł chemiczny czy też samochodowy. Może ona zostać przeprowadzona zarówno dla pojedynczego wyrobu, jak i całego podjętego w realizacje procesu. Dowolny jest także moment jej przeprowadzenia; może to być faza samej koncepcji wyrobu, produkcji lub eksploatacji. W analizie wyszczególniamy dwa główne etapy jej sporządzenia. Pierwszym z nich jej przygotowanie do analizy, w którym zdefiniowany zostanie cel, zakres i czas badań oraz zebrane zostaną niezbędne dane. Drugi etap to analiza właściwa – skupia się ona na analizie jakościowej i ilościowej wad oraz wdrożeniem planu zaradczego.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments