Forma opodatkowania dla zakładających firmę

Forma opodatkowania dla zakładających firmę

Decydując się na założenie firmy podczas składania wniosku do CEIDG można samemu wybrać formę opodatkowania, jaka będzie nałożona na nas jako właścicieli firmy. Zasadniczo dochody osiągane przez płacących składki podatników z pozarolniczej działalności są opodatkowanie według skali podatkowej. Aczkolwiek osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może podczas składania wniosku CEIDG – 1 złożyć oświadczenie o wyborze tejże właśnie formy opodatkowania, w do wyboru jest tak zwany podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli wybór formy opodatkowania został zaznaczony podczas składania CEIDG – 1, nie istnieje wówczas obowiązek odrębnego powiadomienia organu podatkowego o tymże wyborze. jeśli dana osoba nie wybrała określonej formy opodatkowania podczas rejestracji firmy, może to zrobić poprzez złożenie osobnego, specjalnego oświadczenia, które musi być przedłożone naczelnikowi urzędu skarbowego. Takie oświadczenie powinno zostać złożone nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku opodatkowania na podstawie karty podatkowej, płatnik musi złożyć odpowiedni wniosek, nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, małżonek nie może wykonywać wymienionych w art. 23 ustawy działalności, nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych oraz nie prowadzić działalności poza terytorium RP. Do wyboru karty podatkowej należy wypełnić formularz PIT – 16.

[Total: 0    Average: 0/5]