Kontrola księgowa wyznaczonych urzędników

Kontrola księgowa wyznaczonych urzędników

Zarówno prywatne przedsiębiorstwa, jak i jednostki administracji publicznej podlegają kontroli odpowiednich instytucji nadrzędnych. Jedną z takich jednostek jest urząd skarbowy, pod jaki podlega określony przedsiębiorca, czy urząd. Pracownicy urzędów skarbowych przeprowadzają okresowe kontrole rzetelności oraz prawdziwości dokonywanych rozliczeń podatkowych. Wszystkie sprawy księgowe, jakie prowadzone są w ramach działania wybranego przedsiębiorstwa, mogą podlegać weryfikacji urzędników. O kontroli finansowej dowiadujemy się, przede wszystkim, drogą pisemną. Jeśli jest to standardowa i wyrywkowa kontrola, informacja ta zawierać będzie zakres kontroli oraz wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć do odpowiedzialnego urzędnika. Taka sytuacja jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, gdyż mają oni możliwość przygotowania się oraz sprawdzenia wszelkich dokumentów w danym okresie rozliczeniowym. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprzyjemności, wyjaśnień, czy dodatkowych kosztów podatkowych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy dana kontrola następuje w sposób niezapowiedziany. Urzędnicy mają bowiem prawo wejścia na teren zakładu oraz rozpoczęcia kontroli finansowej. W tym przypadku nie możemy już dokonać żądnych zamian posiadanych dokumentów księgowych.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments