Najprostsze formy prowadzenia księgowości

Najprostsze formy prowadzenia księgowości

W zakresie działań księgowych, możemy rozróżnić kilka sposobów prowadzenia rozliczeń dokumentów finansowych. W zależności od rodzaju oraz formy naszej działalności gospodarczej wybrać możemy najbardziej odpowiadające nam firmy księgowe. Zdecydowanie najwięcej przedsiębiorców działających na rynku gospodarczym korzysta z księgi przychodów i rozchodów. Taka ewidencja przeznaczona jest dla jednostek prowadzących jednoosobową działalność, ale również dla mikro i małych przedsiębiorstw nie będących spółkami. W zakresie księgowym obowiązuje wtedy ograniczony zakres działań finansowych. Przedsiębiorcy nie musza dysponować kwalifikacjami zawodowymi do prowadzenia ewidencji własnej firmy, ani też nie jest konieczne posiadanie wyznaczonej osoby, w tym zakresie. Księga przychodów i rozchodów jest zatem najbardziej optymalnym oraz ekonomicznym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorców. Rozliczenie prowadzone jest na podstawie dwóch odrębnych działów, w których chronologicznie zapisywane są dane dotyczące wykonanych zakupów oraz wszystkie informacje o pozyskanych dochodach firmy. Owe zestawienia pokazują nam, w jakich relacjach pozostają koszty względem dochodów danej firmy. Na tej podstawie naliczane są należności z tytułu podatków dochodowego oraz VAT.

[Total: 0    Average: 0/5]