Obowiązki podatkowe przedsiębiorców w zakresie rozliczania pracowników

Obowiązki podatkowe przedsiębiorców w zakresie rozliczania pracowników

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek rozliczania ich w zakresie należności podatkowej. Oznacza to, że co miesiąc konieczne jest odprowadzanie określonych składek na poczet zobowiązania podatkowego. Owe działania wymagają również złożenia, w właściwym urzędzie skarbowym, odpowiednich deklaracji podatkowych. Pracownicy mają świadomość dokonywania danych czynności ustawowych. Nie ma więc problemu z potrącaniem kwoty zaliczki podatkowej w ich wynagrodzenia miesięcznego. Dokonane wpłaty są weryfikowane w okresie rocznym, podczas prowadzenia rocznych zeznań podatkowych. W tym celu, już sami pracownicy, dokonują zestawień wpłaconych składek, a należnych zobowiązań. Przy odpowiednim dokonywani rozliczeń oraz braku posiadania innych źródeł dochodowych, dany pracownik nie powinien ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z uregulowaniem podatku dochodowego. Sytuacja ma się podobnie w momencie zatrudniania pracowników na umowę o dzieło, czy umowę zlecenie. Nie odprowadzamy wtedy składek miesięcznych, ale dokonujemy rozliczenia ostatecznej kwoty wynagrodzenia. Taki pracownik wymaga złożenia jednej deklaracji podatkowej. Pracodawcy muszą również pamiętać, że zakończenie roku wiąże się z koniecznością przygotowania pracownikom informacji PIT potrzebnej do uzupełnienia rocznego zeznania podatkowego.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments