Prowadzenie księgowości w ramach jednostek administracji publicznej

Prowadzenie księgowości w ramach jednostek administracji publicznej

Prowadzenie spraw księgowych w jednostkach administracji publicznej wymaga o wiele większych pokładów umiejętności oraz czasu, aniżeli prywatne przedsiębiorstwa. Budżet państwa bowiem podlega większym restrykcjom oraz jest o wiele bardziej kontrolowany przez wybrane jednostki nadzorujące. Prowadzenie tego typu pracy zawodowej stanowi zatem o wiele większą odpowiedzialność zatrudnionego pracownika. Swoboda dysponowania środkami finansowymi jest tutaj bardzo ograniczona. Jednostki administracyjne posiadają całą gamę różnorodnych kont bankowych, na których znajdują się pieniądze przeznaczone na realizację określonych celów ustawowych. Nie możemy zatem zapłacić środkami przeznaczonymi na świadczenia rodzinne, za dokonany remont obiektu, czy zakup nowego sprzętu komputerowego. Tego typu działanie jest niedopuszczalne. Każdy paragraf budżetu musi być ściśle przestrzegany. Jakiekolwiek roszady związane ze zmiana przeznaczenia środków wymagają zaakceptowania przez jednostki nadrzędne. Z realizacji zadań oraz wykorzystania środków budżetowych sporządzane są raporty oraz sprawozdania. Na ich podstawie określa się sposób dysponowania danymi pieniędzmi oraz racjonalność ich wykorzystania. Każde sprawozdanie zawiera szczegółowy harmonogram zakupów oraz kwot, jakie zostały przeznaczone na dany cel. Księgowość jednostek administracji publicznej jest zatem o wiele bardziej skomplikowana oraz wymaga większego zaangażowania danego pracownika księgowego.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments