Rodzaje inwentaryzacji w przedsiębiorstwie

Rodzaje inwentaryzacji w przedsiębiorstwie

W wielu przedsiębiorstwach, które oferują klientom różnego rodzaju towary lub wyroby gotowe przeprowadzana jest inwentaryzacja. Jest spis z natury na koniec okresu sprawozdawczego. Istnieją różne rodzaje inwentaryzacji. Pierwszym rodzajem jest inwentaryzacja okresowa. Ustalona jest ona w planie inwentaryzacji i polega na spisie całości lub części majątku przedsiębiorstwa. Jej celem jest rozliczenie osób, które są materialnie odpowiedzialne oraz wyłonienie ewentualnych nieprawidłowości. Drugim rodzajem jest inwentaryzacja ciągła. Jest ona rozłożona na cały rok i polega na dokonywanie spisu majątku każdego rodzaju oddzielnie w wyznaczonych dniach. Na koniec roku obrotowego ma zostać przeprowadzony spis całości majątku, dlatego ważne jest odpowiednie rozłożenie tego w ciągu roku. Trzecim rodzajem jest przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Najczęściej spotykana jest na stanowisku kasjera, gdy dochodzi do zmiany na tym stanowisku osoby odpowiedzialnej materialnie. Ostatni rodzaj to inwentaryzacja nadzwyczajna. Jak sama nazwa wskazuje, nie została wcześniej zaplanowana, tylko konieczność jej przeprowadzenia wynika z zaistnienia szczególnych okoliczności. Można do nich zaliczyć zdarzenia losowe, takie jak powódź, pożar czy kradzież z włamaniem. Wybór odpowiedniego rodzaju zależy głównie od charakteru prowadzonej działalności i od osobistych preferencji przedsiębiorcy.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments