Rola developera w rozwoju sieci handlowych

Rola developera w rozwoju sieci handlowych

Developer to nazwa stanowiska, o którym niewiele wiemy, a które ma związek z różnymi sieciami handlowymi. Osoba na tym stanowisku zajmuje się wieloma sprawami związanymi z rozwojem terytorialnym sieci handlowych. Do jego obowiązków służbowych trzeba zaliczyć znajomość rynku inwestycyjnego. Poza tym jego zadaniem jest wyszukanie odpowiednich nieruchomości i terenów, które mogą być wykorzystane pod zaplanowane wcześniej inwestycje. Musi on przeprowadzać rozmowy i negocjacje z ich właścicielami i doprowadzić do zawarcia jak najkorzystniejszej transakcji kupna. Developer ponadto musi znać przepisy prawa z zakresu kupna nieruchomości, inwestycji budowlanych, rozbudowy budynków przedsiębiorstwa, wynajmu i zawierania umów z kontrahentami. Musi być to człowiek dobrze wykształcony w wielu kierunkach. Przede wszystkim, ważne jest wykształcenie budowlane, dodatkowo potrzebna jest znajomość przepisów i regulacji prawnych, sztuki negocjacji i innych z tym związanych. Do zadań developera należy też koordynacja budowy i wyposażania nowych obiektów. Musi on też prowadzić szczegółową dokumentację z zaplanowanych i realizowanych inwestycji. Kandydat na to stanowisko musi być przedsiębiorczy, komunikatywny, otwarty, samodzielny, dyspozycyjny i mobilny. To ciężka praca wymagająca pełnego zaangażowania.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments