Schemat obliczania należnego podatku dochodowego

Schemat obliczania należnego podatku dochodowego

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zna swoją powinność dotyczącą odprowadzania podatku dochodowego. Zazwyczaj obliczanie i płaceniem go zajmuje się w firmie księgowy. Warto jednak znać zasady, jak go ustalić, by w razie jakichś problemów, poradzić sobie z tym wymaganiem. Obliczanie podatku należy rozpocząć od ustalenia przychodów i kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. Trzeba też umieć rozdzielić te wynikające z ustawy o rachunkowości od tych, które wynikają z przepisów podatkowych. Od przychodów odejmujemy koszty uzyskania tych przychodów i otrzymujemy wynik finansowy brutto. Następnie należy dodać koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i odjąć przychody nieuwzględniane na potrzeby podatkowe. W ten sposób obliczymy uzyskany przez nas dochód. Od dochodu odejmujemy odliczenia takie jak kwota strat z lat ubiegłych i darowizny na cele pożytku publicznego i religijnego. Tym samym powstaje podstawa opodatkowania. Teraz wystarczy pomnożyć ją przez stopę podatku dochodowego i otrzymamy kwotę należnego podatku. Obliczenie tego podatku jest tym łatwiej im mniej różnych zdarzeń gospodarczych występuje w firmie. Gorzej, gdy działalność jest bardziej skomplikowana, bo dochodzą korekty zmniejszające i zwiększające. Wtedy konieczna jest pomoc osoby wykształconej w tym kierunku.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments