Terminowość w prowadzeniu spraw księgowych

Terminowość w prowadzeniu spraw księgowych

Odpowiedzialność pracownika zajmującego się sprawami księgowymi jest bardzo szeroka. Największy jednak nacisk przykłada się do terminowości wszystkich, podejmowanych przez niego, działań. Księgowość przedsiębiorstwa opiera się na pilnowaniu oraz regulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec innych firm, czy instytucji oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji rozliczeń podatkowych i finansowych. Tego typu działania muszą być prowadzone w sposób systematyczny. Każdy zatrudniony pracownik odpowiada cywilnie za podejmowane, przez siebie, zakresy czynności. Nie dopilnowanie terminowości zadań nie tylko stanowić będzie o konsekwencjach dla danego przedsiębiorstwa, ale również dla wyznaczonego pracownika. Niedotrzymanie terminów opłat za dokonane zakupy może spowodować konieczność zapłacenia odsetek stanowiących karę związaną z przekroczonym terminem. O wiele boleśniejsze konsekwencje możemy ponieść za niewywiązanie się terminowo z obowiązków urzędowych. Każdorazowe przekroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowych może skutkować otrzymaniem mandatu finansowego oraz kontrolą urzędników. W ten sposób chcą oni ukarać nierzetelnego przedsiębiorcę. Jak widać więc pilnowanie terminowości realizacji zadań jest sprawą priorytetową jeżeli pragniemy spokojnie prowadzić swoje działania zarobkowe.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments