Trudności z rejestracją nowej firmy

Trudności z rejestracją nowej firmy

Aby założyć własną działalność gospodarczą, należy dopełnić mnóstwa formalności. Należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy, na terenie której chcemy rozwijać swój biznes, aby uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia oraz przede wszystkim zarejestrować ową działalność. Należy zdecydować się, czy chcemy być płatnikiem VAT, czy też nie (większość początkujących przedsiębiorców wybiera tę pierwszą opcję). W urzędzie skarbowym, z którym będziemy się rozliczać, należy postarać się o nadanie nam numeru NIP, niezbędnego, byśmy mogli wystawiać faktury płatnicze. Trzeba także zadbać o rzeczy tak prozaiczne jak szyld z nazwą naszej firmy oraz wyrobienie pieczątek z naszym nazwiskiem i nazwą instytucji. W pierwszym przypadku nie chodzi tylko o reklamę – szyld ustawiony w widocznym miejscu pełnić ma głównie funkcje informacyjne. Uproszczenie procedury rejestracji zakładanej działalności gospodarczej było zadaniem rządowej komisji Przyjazne Państwo. Docelowo miało obowiązywać jedno okienko, przy którym każdy przedsiębiorca mógłby załatwić wszystkie formalności. Niewiele jednak z tych zamierzeń zostało wcielonych w życie. Stąd procedura rejestracji nowozakładanej firmy pozostała czasochłonna. Jej skomplikowanie nie jest może powodem, dla którego przedsiębiorcy odstępują od zamiaru założenia własnej firmy, ale pewne jest, że zabiera im sporo czasu i energii, jakie mogliby poświęcić na rozwój swojej firmy.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments