Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Projekt nowej ustawy de regulacyjnej ma wprowadzić kilka ułatwień dla przedsiębiorców prowadzących swoje firmy. Do kilku z nich należą mniejsze obowiązki informacyjne dla start-upów, poszerzony katalog usług świadczonych nieodpłatnie czy inne. Niestety projekt ustawy zawiera również pewne ograniczenia, takie jak opodatkowanie przejazdów samochodem firmowym, które odbywają się w celach prywatnych. Jedną ze zmian jest chęć wprowadzenia nieopodatkowanych przejazdów dla pracowników, które są organizowane przez pracodawcę. Obecnie za taki przewóz świadczony nieodpłatnie jest opodatkowany i płatnik powinien wycenić taką usługę według stawek rynkowych. Projekt zmiany tej części ma pobudzić pracodawców do zatrudniania osób z położonych dalej miejscowości, co pobudzi prowadzenie działalności i obniży koszty pracy. Następną istotną proponowaną zmianą jest obniżenie kosztów zarejestrowania nowej firmy. Obecnie opłata za potwierdzenie rejestracji nowej firmy wynosi 170 złotych, natomiast projekt zmiany ma wprowadzić jej całkowite wycofanie. Inną zmianą jest zniesienie obowiązku przeprowadzania badań statystycznych dla pierwszego roku dla mikroprzedsiębiorstw, by obowiązek ten stał się prawem do takiego badania. Istotną ulgą miałoby również być wprowadzenie szeregu usług, które byłyby nieodpłatnie świadczone niezamożnym właścicielom firm przez prawników, gdzie nie podlegałyby opodatkowaniu.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments