Umowa zlecenie w księgowości

Umowa zlecenie w księgowości

W dzisiejszym świecie, coraz częściej firmy i przedsiębiorstwa, jakie działają na rynku przyjmują swych pracowników na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie jednakże istnieje kilka zasadniczych zasad, do których to zarówno pracodawca, jak i potencjalny pracownik musi się dostosować. Przede wszystkim w chwili, kiedy to jest podpisywana umowa przez obie strony musi zostać podpisane oświadczenie, w którym zawarte są wszelkie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Dzieje się tak głównie, dlatego, że od całości wynagrodzenia, jakie uzyskuje pracownik, potrącane są składnik podatku VAT. Najczęściej są to potrącane ubezpieczenia społeczne. W sytuacji, kiedy pracownik nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas to może dobrowolnie płacić składki na to ubezpieczenie. Składki te są potrącane mu są z wynagrodzenia z pracę i odliczane w ramach umowy o dzieło. Oczywiście, jeśli zleceniobiorca chce pobrać takie ubezpieczenie wówczas to w pierwszej kolejności powinien złożyć odpowiedni wniosek a następnie czekać na decyzję. Jeśli będzie ona pozytywna wówczas, z co miesięcznego wynagrodzenia będzie mu pobierana większa składka aniżeli dotychczas. Są to zasady ogólne, do których każdy pracodawca i każdy pracownik musi się przystosować.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments