Warunki przeprowadzania kompensaty

Warunki przeprowadzania kompensaty

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji w danym przedsiębiorstwie mogą wystąpić różnice pomiędzy uzyskanymi danymi a tymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych. Jeśli spis wykazuje więcej składników niż księgi, mamy do czynienia z nadwyżką inwentaryzacyjną. Z kolei, gdy wg spisu brakuje majątku, jest to niedobór. W niektórych przypadkach możemy dokonać kompensaty niedoboru z nadwyżką inwentaryzacyjną. Oznacza to, że wartość niedoboru pokryjemy wartością nadwyżki. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest spełnienie czterech warunków. Po pierwsze, niedobory muszą być niezawinione. Po drugie, zarówno niedobór, jak i nadwyżka muszą być wykazane podczas tego samego spisu. Po trzecie, muszą one dotyczyć składników majątkowych podobnych do siebie, o podobnych cechach, właściwościach, cenach i wyglądzie. Oraz po czwarte, ujawnione różnice inwentaryzacyjne muszą być stwierdzone w majątku, który jest powierzony jednej osobie, tej, która za niego materialnie odpowiada. Kompensata jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, gdyż pozwala zaoszczędzić czas i środki na niwelowanie tego typu różnic. Warto pamiętać, że decydując się na kompensatę, wolno nam jej dokonać według zasady niższej ceny składnika i mniejszej ilości. Oznacza to, że mając dwa produkty, to wolno nam pokryć tylko tyle różnicy, ile jest mniejszego składnika i po cenie tego tańszego.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments