Ważność szkoleń w przedsiębiorstwie

Ważność szkoleń w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobowiązani do przeprowadzania szkoleń dla kadry. Do roku 2013 od 2007 było to ułatwione ze względu na przeznaczane na ten cel środki unijne. Dzięki temu wielu przedsiębiorcom udało się wywiązać z tkwiącego na nich obowiązku. Bardzo ważne w firmie są szkolenia BHP i PPOŻ. Często też przeprowadza się kurs pierwszej pomocy. Przeprowadzanie takich szkoleń jest bardzo ważne i dlatego podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawdzane są zarówno aktualność szkoleń, jak i to, czy faktycznie miało miejsce w danym zakładzie, na podstawie porównania wywiadów z pracodawcą a pracownikami. O wiele rozsądniej i taniej jest przeprowadzić szkolenie, niż otrzymać za to wygórowaną karę. Szkolenie wstępne będące instruktażem dla pracownika jest ważne do 12 miesięcy. Szkolenia okresowe do 3 lat dla pracowników na stanowiskach robotnic i do lat 6 na stanowiskach administracyjno-biurowych. Po zakończeniu tego typu szkoleń powinno nastąpić skontrolowanie wiedzy uczestników i na tej podstawie wystawiane są zaświadczenia o odbyciu szkolenia i przyswojeniu sobie zdobytej tam wiedzy. Z kolei pracodawca i osoby mające uprawnienia do kierowania innymi pracownikami odbywają szkolenia związane z ich pracą. Jest ono ważne przez 5 lat. Dodatkowo uprawnia ono do przeprowadzania szkolenia wstępnego dla pracowników.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments