wewnętrzna stopa zwrotu IRR

wewnętrzna stopa zwrotu IRR

Jednym z narzędzi, które jest wykorzystywane przy szacowaniu rentowności przeprowadzanej inwestycji jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Miernik ten pokazuje nam rzeczywistą stopę zysku z przedsięwzięcia. Można go także określać jako maksymalny koszt kapitału, który może zostać zaakceptowany i nie przyniesie strat akcjonariuszom. Stopa może zostać wyznaczona za pomocą dwóch sposobów – matematycznego lub graficznego. Stosując metodę matematyczną celem jest znalezienie takich wartości stopy dyskontowej, w których zaktualizowana wartość netto jest bliska zeru oraz dodatnia, a także bliska zeru i ujemna. Proces matematycznego wyznaczania jest skomplikowany i prowadzi przez wiele etapów kolejnych obliczeń. Skorzystać można również z arkusza kalkulacyjnego w programie Excel, który znacznie ułatwi prace. Posiadając już wartość IRR można przystąpić do interpretacji otrzymanego wyniku. Projekt inwestycyjny jest opłacalny, gdy wartość jest większa od kosztu pozyskania kapitału. Miernik ten posiada kilka znaczących zalet. Wśród nich wymienić można chociażby łatwość interpretacji wartość, opcje wyznaczenia granicznego kosztu kapitałui czy też możliwość wykorzystania miernika nawet wtedy, gdy nie jest znana nam stopa dyskontowa.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments