Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa

Rejestracja działalności gospodarczej jeszcze nigdy nie była tak prosta, jak obecnie. Nowy przedsiębiorca ma właściwie trzy drogi na dostarczenie wypełnionego wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej. Pierwszym z nich uruchomionym przed kilku laty jest złożenie wniosku drogą internetową. Oznacza to, że uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców nie musimy nawet opuszczać domu. Wniosek jest analizowany przez system, dlatego wykluczony jest czynnik ludzki, który mógłby wpływać na opóźnienie zatwierdzenia wniosku. Taka droga jest najbardziej polecaną, jeżeli zależy nam na czasie, przy rejestrowaniu działalności gospodarczej. Wniosek musimy wypełnić bezbłędnie, i jeżeli zachodzi taka potrzeba, dołączyć do niego wszystkie niezbędne dokumenty. Niektóre formy działalności gospodarczej wiążą się przecież z koniecznością uzyskania odpowiednich zaświadczeń i zezwoleń. Inną drogą, którą możemy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest osobista wizyta we właściwym urzędzie gminy, lub urzędzie miasta. Omawiany wniosek rejestracyjny możemy także wysłać pocztową, lecz termin oczekiwania na wydanie decyzji będzie dłuższy niż w postaci elektronicznej. Wysłanie wniosku wiąże się z jednoczesnym wpisem danego przedsiębiorcy, jako płatnika w urzędzie skarbowym i przedsiębiorcę w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

[Total: 0    Average: 0/5]