Wznowienie sezonowej działalności gospodarczej

Wznowienie sezonowej działalności gospodarczej

Letnia pora już za pasem, dlatego to ostatni dzwonek dla osób, które w okresie wakacyjnym wznawiają swoją działalność gospodarczą ściśle związaną z letnim sezonem. Warto wiedzieć, iż podczas wznawiania działalności w tym okresie przedsiębiorca nie ma możliwości zmiany rozliczeń z fiskusem. Co więcej, działalność może zostać zawieszona w okresie od 30 dni do 2 lat, z tego więc wynika iż jej przywrócenie powinno nastąpić właśnie nie później niż po 2 latach. Po tym czasie może zostać ona zamknięta z urzędu. Wznowienie działalności jest bezpłatne, i następuje po wypełnieniu formularza CEIDG – 1. Wniosek taki można wypełnić przez Internet, wysłać listem poleconym bądź też osobiście stawić się do urzędu gminy. Przed wpłaceniem pierwszej zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca ma obowiązek także rozliczyć się z jakichkolwiek przychodów osiągniętych podczas zawieszenia działalności, na przykład sprzedaży środków trwałych. Do obowiązków przedsiębiorcy wznawiającego działalność należy również wypełnienie formularza ZUS DRA z zadeklarowanymi wysokościami składek do siedziby ZUS-u, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po wznowieniu działalności firmy. Warto tutaj również dodać, iż przedsiębiorcy planujący zawieszenie działalności po sezonie letnim nie mogą zatrudniać pracowników na umowę o pracę, chyba że dotyczy czasu określonego.

[Total: 0    Average: 0/5]