Za co właściwie płacimy pracownikom?

Za co właściwie płacimy pracownikom?

Problem płacy natychmiastowo angażuje czytelnika czy słuchacza. Płaca to inaczej mówiąc wynagrodzenie, zapłata za wykonywanie określonych czynności, usług, prac. Naturalnie, płace są odmiennie wyceniane. Na ich wysokość wpływa wiele, często niemierzalnych czynników. Właściwie jedynym, stosunkowo mierzalnym aspektem istotnym przy ustalaniu wysokości zapłaty, jest czas oraz ilość wykonywanej pracy. Powyższy czynnik jest również w dość dużym stopniu niemierzalny, umowny. Do niemierzalnych czynników bezpośrednio wpływających na wartościowanie płacy należą natomiast m.in. kwalifikacje i umiejętności, związane zarówno z wykształceniem, jak i stażem, rodzaj, a także poziom czy uciążliwość wykonywanej pracy, oraz inne, bardziej specyficzne i konkretne wyłącznie dla danej sytuacji aspekty. Określanie wysokości wynagrodzenia jest więc zadaniem w znacznej części subiektywnym, niedającym ująć się w zbyt proste ramy, co prawdopodobnie powoduje liczne utyskiwania dotyczące niesprawiedliwie niskich wypłat. Aby uczynić proces wyceniania pracowników choć pozornie bardziej obiektywnym, wiele przedsiębiorstw decyduje się na stosowanie metody punktowej, polegającej na przypisywaniu określonym, wpływającym na wysokość płacy czynnikom punktów. Ich suma ma decydować o przyznanym pracownikowi wynagrodzeniu.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments