Zadania działu kadr

Zadania działu kadr

W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw jedną z ważniejszych kwestii w zarządzaniu nim jest respektowanie przepisów prawa pracy. Oznacza to kontrolę czasu pracy zatrudnionych w firmie osób, umożliwienie im odpowiednio długiego wypoczynku po przepracowaniu określonej liczby godzin oraz ubezpieczenie ich zdrowia i odprowadzanie składek na przyszłą emeryturę. Nadzorem nad tymi kwestiami powinni zajmować się pracownicy działu kadr. Oni także sporządzą umowy dla nowozatrudnionych osób i przygotują odpowiednie dokumenty w przypadku redukcji zatrudnienia w firmie. Zadbają także o zgłoszenie najbardziej zasłużonych pracowników do nagród jubileuszowych przysługujących im z okazji dwudziestopięciolecia pracy zawodowej. A przy tym będą regularnie uzupełniać teczki pracownicze wszystkich osób zatrudnionych w firmie. W okresach zwiększania zatrudnienia na jakiś czas (np. w sezonie letnim w zakładzie przetwórstwa owoców), aby nie zatrudniać kolejnych osób w dziale kadr, można skorzystać z outsourcingu kadrowego – wówczas sprawami pracowników sezonowych zajmie się zewnętrzna agencja. Obok opisanego powyżej tzw. twardego HR-u, dział kadr – na przykład w dużych korporacjach – może zajmować się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wówczas będzie prowadzić działania mające na celu motywowanie pracowników i premiowanie tych najlepszych.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments