Zakladanie firmy ochroniarskiej

Gdy pracujesz jako wykwalifikowany ochroniarz mający licencję i trochę oszczędności to możesz pomyśleć o założeniu własnej firmy ochroniarskiej. Ale musisz pamiętać, że ten rodzaj działalności wymaga zdobycia koncesji na prowadzenie usług z zakresu ochrony osób oraz mienia. Aby taką koncesję uzyskać właściciel firmy musi posiadać licencję drugiego stopnia. Taką koncesję wydaje Minister Spraw wewnętrznych i Administracji. Ochrona może dotyczyć ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. W koncesji, którą otrzymamy będą wytyczne co do jakiego rodzaju ochrony się ona tyczy. Starając się o koncesję musimy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami dotyczącymi firmy. Musimy podać wszelkie dane związane z zakresem prowadzenia firmy, nazwę, adres oraz dane właściciela. Potrzebny też będzie dokument stwierdzający posiadane przez przedsiębiorcę licencji oraz zaświadczenie o niekaralności. Koncesję otrzymujemy na określony czas, po którym możemy się starać o jej przedłużenie chyba, że będziemy chcieli zakończyć działalność. Pamiętajmy, że w trakcie wykonywania prac ochroniarskich firma nasza może być poddawana określonym kontrolom. Będzie wtedy sprawdzane czy firma działa zgodnie z zakresem zapisanym w koncesji. A także czy pracownicy zatrudnieni w firmie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności, np. czy mają pozwolenie na broń lub licencję odpowiedniego stopnia.

[Total: 0    Average: 0/5]